Vekterkurs og regodkjenning

VEKTERKURS

NASJONAL GRUNNUTDANNING FOR VEKTERE

VEKTERKURS


Eik Security har egen kursavdeling som utdanner vektere etter nye retningslinjer fra Politidirektoratet.REGODKJENNING


Vi har egne kurs for regodkjenning av vektere. Som vekter er et slikt kurs påbudt hvert 4. år.Våre instruktører har bred kompetanse og lang erfaring fra vekterbransjen. Samtlige instruktører og kurs er godkjente av Agder Politidistrikt. Fokus på kvalitativ undervisning og individuell oppfølging gjør at vi er markedsledende innen vekterkurs.


Eik Security har flotte og romslige kurslokaler i Stoaveien 29B, Arendal.  På grunn av Korona og smittevernshensyn tar vi inn 10 deltakere på kurs

(Nasjonal grunnutdanning av vektere)

Kursstart vil være 22.06.2020

Dette kurset kan bli en kombinasjon av web og virituell klasseromsundervisning om forholdene tilsier dette.


Vi tar utgangspunkt i klasseromsundervisning i våre lokaler i Arendal


  • Varighet 4 uker
  • Pris: kr 17 500,- inkl skolemateriell
  • Kr. 10 000,- må betales før kursstart.
  • Ved tilbud om fast ansettelse vil det være mulig med avbetaling


Klikk her for mer informasjon og påmelding.


Eik Security 

Stoaveien 29B,

4848 Arendal

Copyright © Eik Security Consulting AS 2019