Adgangskontroll

Eik Security leverer angangskontroll til arrangementer, helsetjenster, bypatrulje.


Vårt fokus er sikkerhet, service og kontroll.


Eik Security bistår sykehus, legevakt, psykisk helse i en vanskelig situasjon midt i en Corona pandemi som har sin fremtreden i verden. Vår oppgave er å begrense smittespredning og ha kontroll slik at tryggheten blir ivaretatt på best mulig måte.95192680_3043040769051538_1329532058761953280_o
68456021_2506586549363632_868141125360156672_o
Eik Security
Arendal by