Lærling i Sikkerhetsfaget

Eik Security er godkjent som opplæringsbedrift i sikkerhetsfaget.

Eik Security tar inn lærlinger til opplæring for fagbrev i sikkerhetsfaget.

Lærlinger som har fullført Vg1 og Vg2 kan søke om lærling plass hos oss for praksisopplæring i bedrift de siste 2 årene før kandidaten kan gå opp til fagbrev.


Vi har noen fantastiske mentorer og instruktører som gir en variert og god opplæing som har et stort spenn og vil gi kandidaten en meget god forståelse av Vekteryrket og sikkerhetsfaget på alle nivåer.


For oss som opplæringsbedrift er det viktig å lære opp kandidater i alt fra holdninger, sammfunnssikkerhet og det å vokse med oppgavene og forpliktelsene en slik utdanning krever av deg i tråd med opplæringskravet.


Eik Security vil hjelpe deg så du innehar all den kunnskap som trengs for å få den beste forståelsen av sikkerhetsfaget slik at kandidaten står igjen som fagmann etter endt opplæring.