Områdekontroll

Tjenester, vakt og sikkerhet:


  • Områdekontroll
  • Vakthold ved brygger
  • Industribygg
  • Mobile vektertjenester
  • Smittevernkontrollører
  • Parkeringshus
  • Restauranter og uteliv
  • Bygninger, båter, kai og industritomter
  • Vegarbeid


Eik Security leverer tjenester på forespørsel