NødsentralNØDSENTRAL
Eik Security er en godkjent bedrift for bemannet nødsentral 24/7 med Vekterutrykning til kunder.

(Motta og behandle alarmsignaler fra overfalls- eller innbruddsalarmanlegg, eller utrykning på bakgrunn av
slike signaler etter avtale, jf. § 2 e)Dette er en tjeneste som er veldig nyttig for våre kunder der vi vektere er tilgjengelige 24 timer i døgnet om behovet skulle melde seg.


Når vi tar oss av sikkerheten, kan våre kunder konsentrere seg om andre deler av sin bedrift og vite at sikkerheten og tryggheten er ivaretatt på en profesjonell måte.

Vi stiller også med tilbud til privatpersoner som i en periode har behov for ledsager/Vekter med direkte kontakt med nødsentral.


Eik Security har nødnett som har en direkte kontakt med alle nødetater for hurtig bistand, om vi er i felten eller når vi er på nødsentralen.


For oss som selskap er det viktig å ikke gå på komprimiss med sikkerhet, sikkerhet og service er vårt fokus nummer 1. Ved å bruke våre tjenster er det en selvfølge at kunden skal ha kvalitet på tjenster vi leverer.


Vårt motto er: Sammen er vi best!

Det er viktig å snakke sammen, lytte til våre kunder, planlegge og legge strategier sammen med våre kunder for best mulig resultat på våre tjenester.


Dette er en viktig tjeneste, der sikkerheten blir tatt på alvor og hendelser blir avverget.


Ta kontakt for dine behov.