Vektertjenester

VEKTERTJENESTEREik Security er stolte av å ha vektere med ledende kompetanse innen vakt- og sikkerhetsfaget - dette i tilegg til utvidet kompetanse på førstehjelp, brannforebyggende arbeid, konflikthåndtering og tekniske løsninger. Å benytte vekter som et manuelt sikkerhetstiltak virker preventivt og vil senke risikoen for uønskede hendelser. Vi bistår privatpersoner, bedrifter, offentlige etater med mer. Våre kunder vil få detaljerte rapporter om arbeid og tiltak som har blitt utført.Vi leverer vektere til blant annet disse oppgavene:


  • Stasjonært vakthold
  • Mobilt vakthold
  • Bymiljøpatrulje
  • Sivilt vakhold
  • Objektssikring
  • Låsing og åpning
  • Resepsjonstjeneste
  • Sentervakthold
  • Havnevakthold
  • Psykisk helse


 


Behovsbasert tjeneste
Vi bistår deg med å kartlegge behov for manuelle og tekniske sikkerhetstiltak. En gjennomgang av behov og tilpasning tjenesten individuelt vil øke tryggheten og kunne være svært kostandsbesparende.