Festivaler og arrangementer

FESTIVALER OG ARRANGEMENTER

FESTIVAL OG ARRANGEMENT


Som totalleverandør av vakthold og sikkerhet til festivaler og arrangementer av alle størrelser har vi bred kompetanse og erfaring innen feltet. Vi bistår med vektere, ordensvakter, ledsagere og operative ledere. Eik Security bistår også med risiko- og sårbarhetsanalyse samt beredskapsplan om ønskelig.

Ved søknad til politi og kommune om festival og arrangement kan vi bistå med dette. 


Tett dialog og samarbeid med arrangør sikrer en vellykket gjennomføring - derfor har Eik Security fokus på få ledd i vår kontaktkjede. 

Våre vektere og øvrige medarbeidre sørger for at arrangementet blir en positiv opplevelse for dine kunder og gjester.