Nødnett

NØDNETT


Eik Security samarbeider med nødetatene Brann 110 - Politi 112 - Helse 113


vi har direkte sambandskommunikasjon med nødetatene ved akuttsituasjoner.


Eik Security er en del av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)


Våre egne instruktører i nødnett, sørger for at hver enkelt får en grundig opplæring i nødterminaler (samband) og en veldig god forståelse av viktigheten dette har for oss som samfunn og tilknyttning til nødetatene.