Nødnett


Eik Security samarbeider med nødetatene Brann 110 - Politi 112 - Helse 113


vi har direkte sambandskommunikasjon med nødetatene ved akuttsituasjoner.


Eik Security er en del av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)


Eik Security 

Stoaveien 29B,

4848 Arendal

Copyright © Eik Security Consulting AS 2019