HELSE

HELSETJENESTER

PSYKISK HELSE
 • Rus/Psykiatrisk
 • Ufordrende/utagerende atferd Suicidal overvåkning
 • Psykose ved rusrelaterte situasjoner


ELDREOMSORG
 • Pleietrengende
 • Demens/Psykisk sykdom
 • Bistand ved fall/løft


PSYKISK HELSEVERN
 • Akutt- og krisetjenester
 • Overvåkning ved akutt pasienter
 • Sikkerhetsplanlegging
 • Bistand til helsepersonell


Eik Security bistår i helsetjenester innen alle områder i forbindelse med sikkerhet.
Våre erfaringer:
 • Sykehus
 • Legevakt
 • DPS
 • Døgnrehabilitering
 • Hverdagsrehabilitering
 • Kommunal øyeblikkelig hjelp
 • Avdeling for Psykiatri/rus
 • Bo og omsorgssenter/bolig ved Psykisk demens
 • Bo fellesskap for personer med utviklingshemming
 • Bofellesskap for sterkt funksjonshemmede
 • Overvåkning Suicidal pasienter (rus) 
 • Konflikthåndtering og tilstedeværelse ved akutt voldelig Psykiske situasjoner


Flere av våre vektere har fagutdanning innen helse og har mange års erfaring som vekter.

For oss er det viktig å sørge for at helsepersonell har en trygg hverdag i møte med de utfordringene de kan møte i sin jobb med akutt Psykiske pasienter som trenger bistand av profesjonelle.


Vektere som daglig jobber med konflikthåndtering har kunnskap og trening i akutte situasjoner, det kan være helt avgjørende for at en situasjon har et mildt utfall.

Vekerne våre har utdannelse i konflikthåndtering og utvidet førstehjelp som kommer til nytte i vanskelige situasjoner.


For våre vektere er det viktig med diskresjon, vi er i direkte kontakt med mennesker som er på det mest sårbare og er i en ekstremt vanskelig situasjon i livet. Det er viktig å vise forståelse og medfølelse slik at de får best mulig hjelp til rett tidspunkt.