Smittevernkontroll

Vi leverer smittevernskontrollører til:


  • Skoler
  • Kommuner
  • Uteliv
  • Butikker
  • Kjøpesenter
  • Industri
  • Instutisjoner
  • Sykehus
  • Legevakt


Med økende smitte er det viktig å hindre spredning av Covid-19.
Smittevernkontroll

Vi leverer kontrollører/vektere til smittevernoppdrag, for instutisjoner, skoler, kjøpsenter og der det er behov for ekstra kontroll slik at smittevern blir overholdt.


Vi lever i et samfunn som er under en alvorlig pandemi og det kreves en del av hver enkelt for at ikke smitte blir spredd til sårbare grupper.


Eik Security har god erfaring med smittevern og god kompetanse på rutiner rundt smittevern og forebyggende tiltak.


Vi har nå jobbet i 1 linje siden 12 Mars 2020 og har opparbeidet en bedre forståelse, kunnskap og rutiner rundt Covid-19